POPULASJONSDYNAMIKKEN

Setninger med ordet populasjonsdynamikken


I tillegg har prosjektene i Bergslagen og Sørøst-Norge fokusert på populasjonsdynamikken til gaupas viktigste byttedyr, rådyret.