PREDASJONSATFERD

Setninger med ordet predasjonsatferd


Scandlynx har samlet inn kunnskap om gaupenes arealbruk, sosial organisering, spredning, reproduksjon, overlevelse og predasjonsatferd hos gaupe gjennom oppfølging av gauper med ulike typer radio- eller GPS-sendere.