PREMIEBELØP

Setninger med ordet premiebeløp


Dagens premiebeløp var på maks 50.000kr.
Prisene består av et premiebeløp og en statuett.
Prisen ble etablert i 1952, og omfatter et premiebeløp og utgivelse i Norge og andre land.
De Neuhausenske Præmier er et premiebeløp som kan vinnes ved konkurranse for arkitekter og billedkunstnere.
Hanover 29 løp på 56 starter, deriblant Oslo Grand Prix og «March of Dimes Trot» i USA, til et premiebeløp på til sammen over sju millioner kroner.