PRID

Setninger med ordet prid


Navnet er dannet av slaviske prid, «først», og bor, «kamp».