PRITBOR

Setninger med ordet pritbor


Preben er et opprinnelig dansk mannsnavn dannet av det gammeldanske navnet Pridbjørn som er avledet av det sorbiske navnet Pritbor.