PROTOSEBASTUS

Setninger med ordet protosebastus


Giustiniano ble utnevnt til konsul (hypatus) og protosebastus av den bysantinske keiseren Leo VŞerban Marin.