PTILODON

Setninger med ordet ptilodon


Ptilodon cucullina er en sommerfugl som tilhører familien tannspinnere (Notodontidae).
Kameltannspinner (Ptilodon capucina) er en sommerfugl som tilhører familien tannspinnere (Notodontidae).
Forvingen er avrundet trekantet, med svakt tannet ytterkant (mye mindre markert enn hos slektningen kameltannspinner (Ptilodon capucina)).