PUNKTAYNENE

Setninger med ordet punktaynene


Men avstanden fra de bakerste punktene til hodets bakkant er like stor som eller større enn avstanden mellom de to bakerste punktaynene.