QATTARAFORDYPNINGEN

Setninger med ordet qattarafordypningen


General Auchinleck hadde trukket den 8. arme tilbake til 80km fra Alexandria, et punkt hvor Qattarafordypningen var kun 65km fra kysten.
Dette ga forsvarerne en relativt kort front og sikre flanker, siden det tyske panservognmaskineriet ikke kunne trenge gjennom Qattarafordypningen.
I vest i dagens Libya er oasen Jaghbub som ligger i en tilsvarende fordypning og i øst er den store Qattarafordypningen som også befinner seg under havnivået.