RÅDMANNSKOLLEGIET

Setninger med ordet rådmannskollegiet


Fortsatt var han, med sine 33 år, den yngste i rådmannskollegiet.
I oktober 2013 ble hun valgt som leder av ORKidé, ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre.
Ordførerkollegiet har det utøvende ansvar, mens rådmannskollegiet utgjør styret i de enkelte samarbeidsenhetene.
Eide er samtidig medlem av Ordfører- og Rådmannskollegiet for Nordmøre, og Vestnes er samtidig medlem av Sunnmøre regionråd.
Ordfører- og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) er et regionråd og samarbeidsorgan (IKS) for kommuner i landskapet Nordmøre.