RØDGRUS

Setninger med ordet rødgrus


Senere ble dekket byttet ut med rødgrus.
Denne ble etter hvert fjernet, og svartgrusen erstattet med rødgrus.
Hovedbanen er også mulig å bruke til friidrett da den har rødgrus rundt banen.
Banens dekke var opprinnelig oppsop som ble igjen fra koks, men siden ble dekket skiftet ut med rødgrus.
Friidrettsbanen har det røde kunststoffdekket polytan fordelt på seks løpebaner i rundbaner og åtte på langsiden, der var det tidligere rødgrus.