RADIKALTEGN

Setninger med ordet radikaltegn


Den hadde over 9000 oppslag under 540 radikaltegn og forklarer tegnenes opprinnelse.
Ved begynnelsen av det østlige Han-dynasti ble skrifttegnet Lu justert ved tilføyelse av et vanntegn som radikaltegn, slik at det ble til Lu (潞).