RADIOFYSIKK

Setninger med ordet radiofysikk


Han ledet fysikklaboratoriet ved Radiumhemmet fra 1924 til 1937, da han ble sjef for avdelingen for radiofysikk ved Karolinska Institutet.
I 1985 forsvarte han doktorgraden sin («Koherente interaksjonseffekter mellom bevegende strålingskilder»), og frem til 1990 jobbet han som forsker ved Institutt for radiofysikk i Gorkij.
Institutter i Frjazino.]]Instituttet for radioteknikk og elektronikk (russisk: ) ved det russiske vitenskapsakademiet er et institutt i Moskva som foretar fundamental forskning innen feltene radiofysikk, radioteknikk, fysikalsk og kvanteelektronikk.