RADIUMHEMMET

Setninger med ordet radiumhemmet


Siden 1938 er Radiumhemmet en del av Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
Radiumhemmet er Sveriges første onkologiske klinikk, grunnlagt i 1910 i en leilighet på Kungsholmen.
Han ledet fysikklaboratoriet ved Radiumhemmet fra 1924 til 1937, da han ble sjef for avdelingen for radiofysikk ved Karolinska Institutet.
På Radiumhemmet bedrives klinisk cancerbehandling som omfatter all ikke-kirurgisk cancerbehandling, for eksempel strålebehandling og medisinering samt forebyggende og støttende arbeid.