RASSIKRINGSTILTAK

Setninger med ordet rassikringstiltak


I løpet av årene er det derfor gjennomført omfattende rassikringstiltak på østsiden av tunnelen.
Bakkatunnelen ble bygd som rassikringstiltak, forbi et svært rasfarlig veiparti, dette veipartiet er åpent for gående og syklende.