RAUMARIKI

Setninger med ordet raumariki


Denne veien gikk fra Vingulmark (landet sør og øst for Oslofjorden) over Raumariki, langs Raumelfr (Glomma), videre over Sør-Odal og Vinger til Eidskog.