RAUMELFR

Setninger med ordet raumelfr


Denne veien gikk fra Vingulmark (landet sør og øst for Oslofjorden) over Raumariki, langs Raumelfr (Glomma), videre over Sør-Odal og Vinger til Eidskog.
Elvebetegnelsen ble på norsk område bare brukt om Raumelfr (nederste del av Glomma, av Raumarìki (Romerike)) og om Gautelfr (Gøtaelv, også om Trysilelva).