RAUTENKRONE

Setninger med ordet rautenkrone


Nedenfor skjoldet henger Hausorden der Rautenkrone.