REDUKSJONSMIDDEL

Setninger med ordet reduksjonsmiddel


Derfor er lithium Li+ med -3,05V et meget godt reduksjonsmiddel.
Et reduksjonsmiddel er et stoff som reduserer et annet, og da selv blir oksidert.
Klordioksid lages ved å reagere natriumklorat med en reduksjonsmiddel som svoveldioksid.
Et annet eksempel er å titrere en løsning av jod med et reduksjonsmiddel og bruke stivelse som indikator.
Minerals Yearbook Rare Earths (pdf) (side 60.9)Lantan blir brukt i metallurgisk industri som reduksjonsmiddel.
I vesten benyttes koks nå i hovedsak til jern-og stålproduksjon, der koksen fungerer som reduksjonsmiddel for å trekke oksygenet ut av jernmalmen.
Etter mye eksperimentering fikk man satt i drift verdens første elektriske råjernovn med koks som reduksjonsmiddel, den såkalte «Tysland-Hole-Spigerverksovnen».
For øvrig er kull en viktig innsatsfaktor i produksjon av jern og stål, der kullet benyttes som reduksjonsmiddel i masovner, enten direkte eller foredlet til koks.
Bemerkelsesverdig blant disse er bruken av kvikksølv-aluminiumamalgam (et uvanlig, men lett tilgjengelig reagens) som reduksjonsmiddel og detaljerte forslag til lovlige plantekilder for viktige medikamentforløpere som safrol.