REFERANSESINDEKS

Setninger med ordet referansesindeks


Fondets forvalter forsøker i størst mulig grad å gjenskape avkastningen til fondets referansesindeks.