REGIERUNGSBEZIRKE

Setninger med ordet regierungsbezirke


Westfalen var inndelt i fem Regierungsbezirke.
Provinsen Westfalen var inndelt i tre Regierungsbezirke.
Hver enkelt av de tre Regierungsbezirke var inndelt i kretser.
Ordningen med Regierungsbezirke i opphørte den 31. desember 2004.
Liksom alle Regierungsbezirke i Niedersachsen, ble den oppløst i 2004.
I ledelsen for den enkelte Regierungsbezirke stod en regjeringspresident.
Forvaltningssetet for Bezirke og Regierungsbezirke Unterfranken er Würzburg.
Under provinsene fantes det som regel flere Regierungsbezirke, i alt 34 i 1933.
Tübingen er et av fire Regierungsbezirke i den tyske delstaten Baden-Württemberg.
Stuttgart er et av fire Regierungsbezirke i den tyske delstaten Baden-Württemberg.
Regierungsbezirk Kassel er en av tre Regierungsbezirke i den tyske delstaten Hessen.
Per provins var det fra én (Schleswig-Holstein) til seks (Hannover) Regierungsbezirke.
Reformen innebar en moderne organisering i provinser, regierungsbezirke og Landkreise.
Regierungsbezirk Darmstadt er et av tre Regierungsbezirke i den tyske delstaten Hessen.
I 1946 utgjorde den en av åtte Regierungsbezirke i den nye tyske delstaten Niedersachsen.
De såkalte Regierungsbezirke var, som navnet tilsier, en del av den prøyssiske regjeringen.
Dette bidro til at den allmenne identifikasjonen med de ulike Regierungsbezirke var svært lav.
Regierungsbezirk Karlsruhe er en av Regierungsbezirke i den tyske delstaten Baden-Württemberg.
Regierungsbezirk Freiburg er et av fire Regierungsbezirke i den tyske delstaten Baden-Württemberg.
Minden 5 260,56 636 875 5 266 806 571Hver enkelt av de tre Regierungsbezirke var inndelt i kretser.
Regierungsbezirk Stade var en av åtte Regierungsbezirke som under dannelsen av Niedersachsen i 1946.
Regierungsbezirk Aurich var en av åtte regierungsbezirke som under dannelsen av Niedersachsen i 1946.
Regierungsbezirk Düsseldorf er en av fem Regierungsbezirke i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen.
Den sørlige delen med de to Regierungsbezirke Koblenz og Trier ble del av den franske okkupasjonssonen.
Regierungsbezirk Hildesheim var en av åtte Regierungsbezirke som under dannelsen av Niedersachsen i 1946.
Utfra folketall, areal og oppgaver var de østtyske Bezirke sammenliknbare med de vesttyske Regierungsbezirke.
Landkreise (landkretser) und Regierungsbezirke er ennå den dag idag bestanddeler av Tysklands lokalforvaltning.
Detmold er en av fem administrative regioner (Regierungsbezirke) innen den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen.
Regierungsbezirke var det nest høyeste forvaltningsnivået i Preussen, og befant seg under provinsene i Preussen.
Dr. Bernhard Salzmann, partiløs(1886–1959)75px 1945 - 1953Provinsen Westfalen var inndelt i tre Regierungsbezirke.
Bayern har sju slike samarbeidsorganer som geografisk følger grensene til regjeringsdistriktene (Regierungsbezirke).
Rhinprovinsen hadde fem, Schlesien, Sachsen, Pommern og Westfalen tre, og de øvrige provinsene to Regierungsbezirke.
De må ikke forveksles med regjeringsdistriktene (Regierungsbezirke) som er statlige organer, med egen administrasjon.
Under de 34 Regierungsbezirke var Preussen inndelt i totalt 361 kretser på landsbygda og i de provinsielle byområdene.
Regionen Münster er en av fem administrative regioner (Regierungsbezirke) innen den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen.
Regierungsbezirk Gießen er et av tre Regierungsbezirke i den tyske delstaten Hessen og ligger vestlig i midten av delstaten.
Regierungsbezirk Arnsberg er en av fem administrative regioner (regierungsbezirke) i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen.
I 1939 hadde provinsen Westfalen et areal på 20 215 km² og var inndelt i de tre Regierungsbezirke Arnsberg, Minden og Münster.
Unntaket var Berlin, Posen-Westpreußen, Oberschlesien, Schleswig-Holstein og Hohenzollern, som både var provinser og Regierungsbezirke.
Regierungsbezirk Weser-Ems var den vestlige av fire administrative regioner (Regierungsbezirke) innen den tyske delstaten Niedersachsen.
Frem til 31. mars 1885 hadde Regierungsbezirke Aurich, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Osnabrück og Stade benevnelsen Landdrosteibezirke.
Nyordningen av Preussen trådte i kraft den 22. april 1816 etter Wienerkongressen, og delte landet inn i 12 provinser og 28 Regierungsbezirke.
Med grunnleggelsen ble den nye administrative inndelingen i kommuner, kretser, Regierungsbezirke innført som en del av den prøyssiske statsreformen.
Regierungsbezirk Osnabrück ble opprettet i 1885 og var en av seks Regierungsbezirke i provinsen Hannover i Kongeriket Preussen og senere Fristaten Preussen.
Oberpfalz ligger i den østlige delen av Bayern og grenser til Tsjekkia og de bayeriske regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern, Mittelfranken og Oberfranken.
Regierungsbezirk Trier var en Regierungsbezirk i den prøyssiske provinsen Pommern, og deretter en av tre Regierungsbezirke i den tyske delstaten Rheinland-Pfalz.
Regierungsbezirk Wiesbaden var en Regierungsbezirk i den prøyssiske provinsen Hessen-Kassel og deretter en av tre Regierungsbezirke i den tyske delstaten Hessen.
Regierungsbezirke i Preussen er en liste over samtlige Regierungsbezirke som eksisterte i kongedømmet Preussen (17011918) og senere i Fristaten Preussen (19181947).
Schwaben ligger i den sørvestlige delen av Bayern og grenser til Østerrike, Sveits, Baden-Württemberg og de bayeriske regierungsbezirke Oberbayern og Mittelfranken.
I motsetning til provinsene, bar de ulike Regierungsbezirke og landkretser ikke de tradisjonelle navnene på sine regioner, men snarere navnene på deres forvaltningsseter.
Provinsene var inndelt i Regierungsbezirke, og antallet varierte fra seks i provinsen Hannover til én i provinsen Schleswig-Holstein, som både var en provins og en Regierungsbezirk.
Mittelfranken ligger i den nordvestlige delen av Bayern og grenser til Baden-Württemberg og de bayerske regierungsbezirke Oberbayern, Oberfranken, Unterfranken, Schwaben og Oberpfalz.
Regierungsbezirk Lüneburg var en av fire Regierungsbezirke i den tyske delstaten Niedersachsen, lokalisert i den nordlige delen av Tyskland mellom de tre byene Bremen, Hamburg og Hannover.
Regierungsbezirk Erfurt ble opprettet i Provinsen Sachsen den 22. april 1816, og var en av tre regierungsbezirke i provinsen sammen med regierungsbezirk Magdeburg og regierungsbezirk Merseburg.
Bare i Regierungsbezirk Arnsberg fantes det i oktober hele 28 foreninger; i de to andre Regierungsbezirke var tallene betydelig lavere og i Münster ble den lokale foreningen ødelagt av indre konflikter.
I noen delstater er det regioner på nivå mellom delstat og fylke (krets), nærmere bestemt 7 «Bezirke» (Bayern), ytterligere 15 «Regierungsbezirke» (Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen).
Provinsiallanddagen valgte også embedsmenn som ble en del av den kongelige prøyssiske administrasjonen, og som innenfor provinsen hadde ansvaret for det andre forvaltningsnivået som bestod av Regierungsbezirke.
Etter andre verdenskrig ble den nordlige delen av Rhinprovinsen, som bestod av de tre Regierungsbezirke Aachen, Düsseldorf og Köln omdannet til Nordrheinprovinsen (Nordrheinprovinz), som igjen var en del av den britiske okkupasjonssonen.
Unterfranken ligger i den nordvestlige delen av Fristaten Bayern, og grenser i sør og vest mot delstatene Baden-Württemberg og Hessen, i nord mot Fristaten Thüringen og i øst mot de bayerske Regierungsbezirke Oberfranken og Mittelfranken.
Med omstruktureringen i Rheinland-Pfalz den 1. januar 2000 ble delstatens Regierungsbezirke oppløst og dens bezirksregjering overført til Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion i form av Struktur- und Genehmigungsdirektionen (SGD) Nord og Süd.
Ved Tysklands samling i 1990 valgte Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern og Thüringen å ikke videreføre regionsnivået med Regierungsbezirke, mens Sachsen-Anhalt videreførte nivået uavbrutt i ytterligere 14 år, og Sachsen gjeninnførte Bezirke i 1991.
I Nordrhein-Westfalen, som har Regierungsbezirke, ble det 21. oktober 2009 tillatt dannet en region av byen Aachen og ni omkringliggende kommuner – Städteregion Aachen – som er et regionsnivå men hvor byen Aachen beholder privilegiene som tilligger en kretsfri by.