REGNEOPPGAVE

Setninger med ordet regneoppgave


Den inverterte pendel er en vanlig regneoppgave innen reguleringsteknikk og kybernetikk.