REHABILITERINGA

Setninger med ordet rehabiliteringa


Rehabiliteringa av gården fikk i 1993 Arkitekturvernprisen.