REHABILITERINGSHAGER

Setninger med ordet rehabiliteringshager


I Sverige, Nederland og England har man flere såkalte ”rehabiliteringshager” tilpasset brukergrupper i ulike aldere og med ulike problemstillinger og behov (psykiske lidelser, rusproblemer, utbrenthet, fysiske handikap osv.).Kunnskapsstatus og forskningsbehov for Inn på tunet.