RESTORATIVE

Setninger med ordet restorative


Hauge har vært en pådriver for å fremme «restorative growth» på den politiske arena.
I restorative justice er gjerningspersonen først og fremst ansvarlig overfor skadelidte og lokalsamfunnet.
I Norge er konfliktrådet hovedleverandør av ulike tilnærmringsmåter som faller inn under den engelske betegnelsen «restorative justice» (RJ).
I litteraturen benyttes også flere lignende betegnelser som gardening therapy og therapeutic gardening, eller restorative gardening (restorative interventions), healing gardens, healing fields etc.
Forsoningsmøte (engelsk: Restorative justice) betegner et relativt nytt begrep innenfor den tradisjonelle kriminologien og er en form for oppvaskmøter som arrangeres mellom ofre og tiltalte i en politisak for å behandle konsekvensene etter kriminalitet eller overgrep.