RESTRIKSJONSENZYMER

Setninger med ordet restriksjonsenzymer


I genteknologi er restriksjonsenzymer mye brukt.
Sekvensen avgjør også et DNA-segments sårbarhet for deling av restriksjonsenzymer, som er et viktig verktøy i genetikken.
Disse enzymene som ble kjent som restriksjonsenzymer som senere utviklet seg til en av de viktigste molekylære verktøy innen molekylær biologi.
Han ble tildelt Nobelprisen i fysiologi eller medisin sammen med amerikanerne Daniel Nathans og Werner Arber i 1978 for deres funn av restriksjonsenzymer.
Han ble tildelt Nobelprisen i fysiologi eller medisin sammen med amerikanerne Daniel Nathans og Hamilton O. Smith i 1978 for deres funn av restriksjonsenzymer.
Han ble tildelt Nobelprisen i fysiologi eller medisin sammen med amerikanerne Werner Arber og Hamilton O. Smith i 1978 for deres funn av restriksjonsenzymer.
Sekvenssammenstilling kan også brukes for å løse problemer knyttet til nøyaktig likhet av korte sekvensbiter, for eksempel det å finne DNA-sekvenser som restriksjonsenzymer gjenkjenner, eller automatisk søk etter regulatoriske sekvenser i et genom.