RESTRIKSJONSSETE

Setninger med ordet restriksjonssete


Disse resistriksjonsenzymene kutter DNA ved å binde seg til et restriksjonssete på arvestoffet og fosfodiesterbindingen brytes.
DNA-tråden «klippes» opp med enzymer – restriksjons-enzymer- som bryter tråden ved å gjenkjenne et bestemt mønster (restriksjonssete).