REYVEN

Setninger med ordet reyven


Reyven vant også prisen «åpen klasse» på revyprisutdelingen for mentometerknappene de brukte for at publikum skulle velge mellom sketsj.