RHAKOTIS

Setninger med ordet rhakotis


Den nye infrastrukturen var så stor at byen absorberte den gamle fiskerlandsbyen Rhakotis.
Pågående maritime arkeologi ved byens havn, som begynte i 1994, har avslørt detaljer om stedet fra før Aleksander den stores ankomst da en by ved navn Rhakotis eksisterte her.
Rhakotis, eller Râ-Kedet, var det opprinnelige navnet på byen Alexandria ved den nordlige kysten av Egypt, før den ble døpt om og grunnlagt som en ny by av Aleksander den store.
Omfattende maritime, arkeologiske undersøkelser i havnebassenget utenfor Alexandria, som startet i 1994, har avslørt mange detaljer om Rhakotis før Alexander satte sine føtter i Egypt.