RIKSSKATTMESTEREN

Setninger med ordet riksskattmesteren


I tudortiden hadde riksskattmesteren blitt den tredje høyest rangerte av riksembetsmennene.
I det 16. århundre var riksskattmesteren den viktigste av regjeringsmedlemmene, og fungerte som de facto statsminister.
Til tross for at dronningen lovte ham en rundhåndet pensjon på rundt 100 pund for hans arbeid, ble dette løftet sabotert av Lord Burghley, riksskattmesteren.