ROBUR

Setninger med ordet robur


Eika er av typen sommereik (Quercus robur).
Da Robur, Fer Auxilium ('Gi styrke, ber hjelp').
Hjelmeseteika er en gammel sommereik (Quercus robur).
Larven lever bare på eik, i Norden på sommereik (Quercus robur).
Larvene lever først og fremst på sommereik (Quercus robur), noen ganger også på bøk (Fagus sylvatica) eller andre løvtrær.
Oliventannspinner er knyttet til eik (Quercus spp.), det ser ut til at den i Norden bare bruker sommereik (Quercus robur) som næringsplante.
Det brukes også fat som har blitt brukt til produksjon/lagring av sherry, og disse fatene er laget av europeisk eik, vanligvis Quercus robur.
Larvene kan finnes på mange ulike løvtrær, blant andre hengebjørk (Betula pendula), bøk (Fagus sylvatica), sommereik (Quercus robur) og lind (Tilia cordata).
Brureika er en sommereik (Quercus robur) som i 2007 ble kåret til Norges største tre (omkrets, 1,3m over bakken), foran «Mollestadeika» ved Mollestad i Birkenes.
Voksne spiser på blader av løvtrær, særlig på ulike slag bjørk (Betula sp.) og seljer (Salix sp.), men også på andre trær som sommereik (Quercus robur) og osp (Populus tremula).
Larvene lever på sommereik (Quercus robur), i begynnelsen i små grupper på undersiden av bladene, men etter hvert spinner de seg enkeltvis inn i en rull av sammenrullede blader, der de lever resten av larvetiden.
Den beiter på urter (Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Ranunculus lanuginosus og Cirsium oleraceum), gress (Calamagrostis arundinaceae, Carex sylvatica og Carex hirta), trær (bark av Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior og Picea abies) og kjerr (Carpinus betulus, Salix caprea, Fraxinus excelsior og Betula pubescens).