ROLODEKS

Setninger med ordet rolodeks


Hvert kort kunne holde på data, akkurat som de ville i rolodeks.
Paradigmet med rolodeks forhindret ikke å skape forskjellige typer programmer.