ROMBER

Setninger med ordet romber


Alle romber er parallellogrammer.
I hjerteskjoldet (feltene 5 og 8) vises Sachsens romber.
Ordensstjernen er i sølv og har seksten stråler utformet som fasetterte romber.
Det spesielle med porfyren på Kolsås er at feltspatkrystallene har form som romber, noe som har gitt porfyren navnet rombeporfyr.
Noen mon har en form som er brukt i kjennetegn og andre merker i mange land gjennom historien, bl.a. geometriske former som firkanter, romber, trekanter, trikvetra, striper, sirkler og kryss.
Varttika som er en utdypelse av deler av Pāṇinis grammatikk, og Sulba sutras som er en serie av ni tekster om geometri under konstruksjon av altere, med en gjennomgang av rektangler, høyresidede triangler, romber, etc.