ROVVILTDREPTE

Setninger med ordet rovviltdrepte


I tillegg har forskerne validert dagens nivå på kompensasjon for rovviltdrepte sau og rein.