RUSSLANDEKSPERTER

Setninger med ordet russlandeksperter


Kennan mente sammen med Charles E. Bohlen, som var en annen av utenriksdepartementets Russlandeksperter, at dokumentet burde ha vært formulert annerledes.
Robert F. Kelley (født 13. februar 1894 i Somerville i Massachusetts, død i 1976) var en amerikansk statstjenestemann som var kjent for å være en standhaftig antikommunist ved Utenriksdepartementet og som påvirket en generasjon av amerikanske russlandeksperter som blant andre George F. Kennan.