RYGHKOLLEN

Setninger med ordet ryghkollen


Ved Ryghkollen utenfor Mjøndalen sprengte sabotørene linja.
Osbakken ligger øst for Mjøndalen sentrum, avgrenset av Miletjern i sør, Drammenselva i nord og Ryghkollen i øst.