SØLVORNAMENTIKK

Setninger med ordet sølvornamentikk


Den mest synlige og omtalte eksemplene er brudesølv og mangfold av sølvornamentikk og kjeder som kvinnene bærer i forbindelse med bryllup og andre seremonier.