SØLVSMEDER

Setninger med ordet sølvsmeder


Men det er også mange butikker blant annet flere sølvsmeder, og flere restauranter.
Han bommet, og pokalen endte opp med å måtte bli fikset av NHLs innleide sølvsmeder.
Dunstan ble skytshelgen for engelske gull- og sølvsmeder grunnet at han hadde arbeidet som sølvsmed.
Det er funnet tegn til fort og festninger, og også tegn etter flere smeder, sølvsmeder og gullsmeder.
En tesil kan også være en kunstgjenstand laget av gull- og sølvsmeder eller til og med i fint porselen.
Man har god tilgang på lærlinger gjennom Valle vidaregåande skule sin linje for utdanning av sølvsmeder.
Hvelvet er åpent for publikum, og her kan en også få kjøpt sølv av sølvsmeder som stiller ut varene sine.
Den kjøpesterke gruppa av velstående londonere tiltrakk seg juvelérer, gull- og sølvsmeder, og gradvis overtok disse hele gata.
Sølvsmykkene, som blir framstilt av lokale sølvsmeder, består av halskjeder, øreringer, armbånd, hårpryd, ulike former anheng og mange ringer.
Metallhåndverkere, gull- og sølvsmeder har i alle tider forsøkt å forene praktiske bruksegenskaper med estetiske kvaliteter i større eller mindre grad.
Han laget sølv til kronprinsesse Märthas Telemarksbunad i 1927, og i 1957 fikk han Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats som en av landets beste sølvsmeder.
Noen ganger kan større virksomheter innen kunst og håndverk nevnes her, slik som gallerier og sølvsmeder, men slike virksomheter hører like gjerne hjemme i kapitlet om kultur.
Fra slutten av 1700-tallet gikk omsetningen fra tekstilindustrien ned, men annen handel i byen var blant annet produksjon av ur, et støperi for kirkeklokker, bokselgere, motehandlere, kolonialhandlere, og sølvsmeder.
I andre halvdel av 1800-årene og utover på 1900-tallet ble det også produsert bolesøljer og annet draktsølv i Kristiania, og til de store verkstedene hos Tostrup og David Andersen ble det rekruttert sølvsmeder fra Setesdal og Telemark til denne produksjonen.