SØNDAGSTUREN

Setninger med ordet søndagsturen


Kafeen lå innerst i Bjørndalsveien og var i flere tiår et naturlig stoppested på søndagsturen.
Christianiaborgerne la da gjerne søndagsturen ned til festningsvoldene for å hilse «Constitutionen» velkommen derfra.
En affenpinscher krever ikke mye mosjon, men kan utmerket godt være med på søndagsturen, alt etter hva eieren venner den til.
Med utgangspunkt i Våk og kolonialbutikken kan man starte søndagsturen på i alt tre folkestier på mellom 1,6 og 3,4 kilometers lengde.