SØRSKRÅNINGER

Setninger med ordet sørskråninger


Den finnes på Alpenes sørskråninger men mangler nesten helt ved Middelhavet.
Den vokser i tørre sørskråninger sammen med einerarten Juniperus pingii var.
Det foretrekker fuktige øst- eller sørskråninger der berggrunnen er granitt eller skifer.
Den finnes nordover til Sør-Tyskland der den vokser i duneik-skoger i tørre sørskråninger.
I Frankrike og Rhindalen er den vanlig i duneikskog i sørskråninger sammen med andre varmekrevende busker og trær som naverlønn, italialønn, geitved, liguster, mahaleb, villkornell, vårkornell og berberis.