SØSKENMODERASJON

Setninger med ordet søskenmoderasjon


Skolen tilbød søskenmoderasjon og samkjøringen av skolene viste seg å være veldig lønnsomt.
Satsene varierte etter hvilket alderstrinn elevene gikk og det er lagt inn søskenmoderasjon.