SØYLEFORMASJONENE

Setninger med ordet søyleformasjonene


Navnet kommer fra norrønt Stav-øy, et navn den fikk på grunn av de mange karakteristiske søyleformasjonene av basalt på øya.