SØYLEHALLEN

Setninger med ordet søylehallen


Et berømt aspekt ved Karnak er den store søylehallen i Amon-Ras område.
Basilikaen Santa Maria sopra Minerva ved Piazza della Minerva står over en del av den antikke søylehallen.
Basilica Ulpia er meget lik en av de mest kjente søylehaller, den store søylehallen i Karnak i oldtidens Egypt.
Denne britiske bygningen, en tidligere linmøllefabrikk, har en fasade som har etterlignet søylehallen i Idfu meget bevisst.
Bygningen bestod av et større indre rom hvor senatet møttes, av secretarium senatus, en møtesal spesielt for senatorer, dessuten chalcidicum, søylehallen foran forsamlingsrommet.
Det sotete taket i hypostylhallen (søylehallen), synbart også i dag, er antatt å være resultat av brannstiftelse som hadde til hensikt å ødelegge religiøse billedbruk som ble vurdert som hedenske.
Det hadde ingen søylehall, og gårdsplassen mellom de ytre søylehallen og pylonen var svært liten, men mellom denne og en annen, ytre pylon var det en stor gård som ble avgrenset av en søylerekke på østsiden og et mammisi på vestsiden.
Denne forklaringen passer bedre med bevisene for den uferdige tilstanden til Setis monumenter og det faktum at Ramses II måtte fullføre dekorasjonene på «mange av hans fars uferdige monumenter, inkludert den sørlige halvdelen av søylehallen i Karnak og deler av hans fars templer ved Gurnah og Abydos» i løpet av det første året av sitt eget styre.