SACRO

Setninger med ordet sacro


Sacro Romano Impero.
Quartiere Monte Sacro ble etablert i 1924.
Quartiere Monte Sacro Alto ble etablert i 1961.
Navnet Monte Sacro kommer av høyden Monte Sacro.
I senrenessansen ble Sacro Monte bygget i Varallo.
Denne skal han ha gjemt på Monte Sacro, nær Oviedo.
Han hadde et hjelp i Monte Sacro, gården i Venezuela.
Sacro Cuore er en katolsk kirke dedisert jomfru Maria.
Den ligger ved Piazza Sempione i quartiere Monte Sacro.
Quartiere Monte Sacro Alto er oppkalt etter høyden Monte Sacro.
Monte Sacro er Romas sekstende quartiere og har betegnelsen Q. XVI.
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù og som ble kjent som moder Gertrude.
Vita di Luigi Gonzaga, detto Rodomonte, Principe del Sacro Romano Impero.
På tittelbladet til hans Algorismus står det oppgitt «IOANNIS DE SACRO BOSCO».
Quartiere Monte Sacro Alto er Roms 28. quartiere og har betegnelsen Q. XXVIII.
Dessuten benyttes forskjellige skrivemåter, som Sacro-Bosco, Sacro Bosco, og lignende.
Fanfani tok eksamen i økonomi i 1930 ved Università Cattolica del Sacro Cuore i Milano.
Han promomerte i kanonisk rett og sivilrett ved Università Cattolica del Sacro Cuore i Milano.
I 2015 ble han av pave Frans kreert til kardinalprest med San Giovanni Crisostomo a Monte Sacro Alto som tittelkirke.
Pellegrino fikk i oppdrag å male fresker i Basilica di Sant'Eustachio og Nostra Signora del Sacro Cuore, begge i Roma.
Palo Galloni, Il sacro artefice, Laterza, Bari 1998 (italiensk bok, kapittel 2 om oppskriften til Theophilus De auro hyspanico).
Det er to universiteter i byen Università Cattolica del Sacro Cuore og Politecnico di Milano (Milanos polytekniske universitetet).
Furno ble kreert til kardinal i 1994, med Sacro Cuore di Cristo Re som tittelkirke; han opterte senere for Sant'Onofrio al Gianicolo.
Etter magistregradsavslutning i 1975 tok han doktorgraden i maltetisk litteratur ved Università Cattolica del Sacro Cuore i Milano i Italia.
Venninnen Angela Maddalena Voglia ble sendt i kloster av paven for å få henne ut av et litt for nært forhold til en kardinal ved Sacro Collegio.
Statlige anerkjennelse som universitet ble gitt den 2. oktober 1925, og fra da av har universitetet båret navnet Università Cattolica del Sacro Cuore.
Tizian 029.jpg|upright=2.8|thumb|center|Tiziano Vecellio, «Amor Sacro e Amor Profano» «Hellig og profan kjærlighet» befinner skikkelsene seg i et landskap.
Han sluttet seg til kongregasjonen dehonianerne (Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu – S.C.J.) og studerte til prest ved kongregasjonens seminar i Corupá.
Fra 1974 til 1984 var han kapellan ved det medisinske fakultet i Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) i Roma, fra 1984 ble han hovedansvarlig for feltet bioetikk.
Korsveier kunne gå opp til et fjell, for eksempel Sacro Monte di Domodossola (1657) og Sacro Monte di Belmonte (1712) i Italia, som tilhører verdenarvområdet Sacri Monti.
Fra 1985 til 2006 var han dessuten rektor for senteret for bioetikk ved Università Cattolica del Sacro Cuore, og fra 1998 til 2005 direktør for universitetets sentrum for internasjonale samarbeid.
Han virket som professor ved universitetet i Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore i Piacenza, Institut national agronomique de Tunisie (INAT) i Tunis og universitetet i Modena og Reggio Emilia.
Det var den samme pave som valgte dens navn; hans mening var å knytte an til det medisinske fakultet på Pineta Sacchietti som det ligger tett ved, del av det Milano-baserte katolske universitet Università Cattolica del Sacro Cuore.
Plassen regnes som byens sentrum og er omgitt av viktige bygninger som katedralen, Museo Sacro, erkebiskopens palass, rådhuset, Santa Rosa de Lima-kapellet, Casa Amarilla, Teatro Principal og hovedstadsdistriktets regjeringsbygning.
Bortimot ingenting er kjent fra livet hans, unntatt at han var forfatter av verket Historia Hierosolymitanae expeditionis, eller Chronicon Hierosolymitanum de bello sacro, et latinsk verk i tolv bøker som ble skrevet en gang mellom 1125 og 1150.
Kort tid etter opprettelsen av republikken førte denne konflikten til en uttredelse fra byen, secessio plebis (tilsvarende det moderne begrepet streik), av plebeierne og til Mons Sacer («det hellige fjell», dagens Monte Sacro) i mens byen var i krig.
Han begynte med treskulpturer mens han gjorde militærtjeneste i Veneto i 1928; senere, etter et kort opphold i Paris, flyttet han til Milano hvor arkitekten Giovanni Muzio gav ham et oppdrag med å utsmykke kapellet i den katolske kirken, Università Cattolica del Sacro Cuore (1931–1932).
Han stod deretter i spissen for den nyskolastiske bevegelsen i Italia, som han gav en kraftig impuls og en fast organisasjon særlig ved tidsskriftet Rivista di filosofia neo-scolastica (grunnlagt i 1909) og ved å grunnlegge det katolske Sacro Cuore-universitetet i Milano, hvis rektor han var 1921–1959.
Municipio IV 202,716Omfatter Monte Sacro, Monte Sacro Alto, Val Melaina, Castel Giubileo, Marcigliana, Casal Boccone, Tor S. Giovanni og en del av Trieste (Roma).Municipio V 184,658Omfatter Pietralata, Ponte Mammolo, San Basilio, Settecamini, Tor Cervara, Tor Sapienza, Acqua Vergine og deler av Tiburtino og Collatino.