SANGALLOS

Setninger med ordet sangallos


Da Sangallos byggverk presenterer høyrenessansens ypperste stil og viser allerede ansatsene til tidligbarokken.
Porticoen med fem rundbuer er tegnet i nyrenessansestil; Carimini lot seg inspirere av Antonio di Sangallos arkitektoniske formspråk.