SANSEHAGER

Setninger med ordet sansehager


Visuell inspirasjon til dette vil være den danske landskapsarkitekten Helle Nebelong, som har utformet en rekke lekeområder og sansehager blant annet i København.
I Norge etableres stadig nye sansehager spesielt knyttet til eldreomsorg og Alzheimer og det er for tiden en økende interesse for de terapeutiske omgivelser rundt pasienten både inne og ute.