SANTARIYYAH

Setninger med ordet santariyyah


Tidlige arabiske geografer transkriberte det som Santariyyah.