SARAO

Setninger med ordet sarao


Marin Mersenne skrev i Harmonie Universelle (1636) at navnet sarabande kom av ordene sarao «dans» og «banda» «gruppe».
Timoneda, in the Sarao de amor (1561), hentyder til ham som en poet av en viss betydning, men av hans ulike vers har kun to konvensjonelle, eulogistiske sonetter og en sang blitt bevart.