SCHAM

Setninger med ordet scham


Skam er et låneord fra tysk Scham av gammelhøytysk scama, som opprinnelig betød skamfølelse, beskjemmelse eller skjendighet.
Hans avhandling for dr.philos.-graden har tittelen - Im Anfang war die Scham - I begynnelsen var skammen med undertittelen Eine europäische Perspektive auf das Schamgefühl und das Ethische.