SCHULTZEHAUGEN

Setninger med ordet schultzehaugen


Til høyre et stykke av Akerselva ved Schultzehaugen.
I den sydøstlige delen ligger haugen Schultzehaugen og skrånende terreng langs Akerselva.
På vestsida lå Schultzehaugen, der det også har vært allsidig industri, blant annet teglverk.
For øvrig er den prega av det nye boligkomplekset Schultzehaugen (adresse 9a–9v) og boligprosjektet Waldemars hage.
I bakken nedafor ligger Arkitekthøgskolen i det som tidligere var Oslo Lysverkers verkstedsbygning, oppført i tilknytning til hovedbygningen på Nedre Schultzehaugen, som brant i 1970-årene.